در حال بارگذاری...

دریافت

مدیریت ارتباط با مشتری

ارتباط با مشتری

ایزو۹۰۰۱

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

اعطای ایزو

-31

مدیریت نگرش
۰۸ شهریور، ۱۳۹۱ | ساعت ۰۵:۱۷

جهان هستی با گذر از دریچه نگاه انسان ها شکل می گیرد. دید و نگرش انسان هاست که به حقایق هستی، رنگ واقعیت می پوشاند و دیده می شوند آن طور که آنها می بینند. نگرش انسان مرز بین حقایق و واقعیت هاست.


خلاصه اطلاعات کتاب

نام کتاب : مدیریت نگرش
نام اصلی کتاب: Attitude 101
نویسنده : جان ماکسول
مترجم: مهندس فضل الله امینی
ناشر: فرا
لیست