در حال بارگذاری...

دریافت

مدیریت ارتباط با مشتری

ارتباط با مشتری

ایزو۹۰۰۱

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

اعطای ایزو

-48

ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبارداری
۰۲ شهریور، ۱۳۹۲ | ساعت ۱۰:۳۳

موضوعات:
الزامات ایمنی انبار بر اساس HSE-MS و استانداردهای بین المللی ایمنی
الزامات زیست محیطی در انبارش و نگهداری مواد، کالا و تجهیزات
بهداشـت و اسـتانداردهای بهـداشـتی در انبـار و عمـلیات انبـارداری
مدیریت ایمنی انبار و نقش مدیران و سرپرستان در ایمنی انبار
ایمنی و بهداشت عوامل انسانی انبار و خدمات انبارداری
بازرسی ایمنی و پیشگیری از حوادث در انبار
ایمنی ساختمان و تجهیزات فرعی ساختمان انبار
ایمنی و الزامات زیست محیطی در انبارهای روباز
پیشگیری از حریق و سیستم های اعلام و اطفاء حریق در انبار
چیـدمان کالا، قفسـه بندی انبار و ایمنی خدمات انبارداری
ایمنی حمل و نقل و جابجایی ایمن مواد و کالا در انبار
عملیات انبارداری ایمن در نگهداری مواد وکالاهای خاص
انبارداری و بهداشت مواد فاسدشدنی در انبار
الزامـات ایمـنی و بهداشـتی در نگهداری و امحـای ضـایعات و پسـماند
علایم، کدها و شناسه های ایمنی و بهداشت در انبار
فناوری های نوین در ایمن سازی انبار و تجهیزات تخصصی ایمنی انبارها


توضیحات تکمیلی:
به شرکت کنندگان در همایش گواهینامه بین المللی مورد تایید شرکت IMQ ACADEMY ایتالیا اعطا میگردد

ایمنی در انبار


اطلاعات سمینار

زمان: چهارشنبه 20 آذر 1392
برگزارکننده: موسسه ره آوران آفاق صنعت
مسئول: جناب آقای مهندس فریبرز قاسمی
تلفن: 77626700
وبسایت
لیست