در حال بارگذاری...

دریافت

مدیریت ارتباط با مشتری

ارتباط با مشتری

ایزو۹۰۰۱

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

اعطای ایزو

-52

کارگاه مجازی مدیر عصر دانش
۰۲ شهریور، ۱۳۹۲ | ساعت ۱۰:۴۱

موضوعات:
تحلیل و مدیریت بازارهای کسب و کار مدیریت راهبردی سازمان
فرآیند ارزیابی و مطالعات امکانسنجی پروژه های سازمان
مدیریت و حفاظت از ایده ها و نوآوریهای سازمان
مدیریت دارایی های مشهود و سرمایه های سازمان
مدیریت پروژه
طراحی، سازماندهی و اداره بنگاههای اقتصادی

کارگاه مجازی مدیریت دانش


اطلاعات سمینار

زمان: دوشنبه 01 مهر 1392
برگزارکننده: واحد توسعه الکترونیکی دانش - دفتر ارزیابی و هدایت سازمانهای دانشی کشور - دانشگاه صنعتی شریف
مسئول: واحد توسعه الکترونیکی دانش
تلفن: 66008475
وبسایت
لیست