در حال بارگذاری...

دریافت

مدیریت ارتباط با مشتری

ارتباط با مشتری

ایزو۹۰۰۱

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

اعطای ایزو

-42

چهارمین همایش بازرسی و ایمنی صنعتی
۰۲ شهریور، ۱۳۹۲ | ساعت ۱۰:۵۱

موضوعات:
- روشهای جدید بازرسی و ایمنی فنی و استقرار آن در صنایع نفت و انرژی
- ارزیابی ایمنی عملکرد تامین کنندگان در صنایع نفت و انرژی
- تحلیل خطر و نقش روشهای بازدارنده در تامین ایمنی صنایع نفت و انرژی
- معرفی استانداردهای جدید در بازرسی و تامین ایمنی
- روشهای محاسبه هزینه های ناشی از حوادث صنعتی
- نقش مدیریت یکپارچه ایمنی در کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در سطح ملی و مؤسسات
- نوآوری در حوزه تجهیزات جدید بازرسی و ایمنی صنعتی و فنی در داخل و خارج کشور
- معرفی شرایط عملیاتی غیر ایمن در صنایع نفت و انرژی و ارائه راهکار جهت حذف و تعدیل
- مطالعه موردی بازرسی های موفق / غیرموفق و نقش آنها در بازدارندگی از /ایجاد حوادث در صنایع نفت و انرژی
- روشهای بازرسی فنی تجهیزات مختلف در مراحل مختلف تولید، حمل، نصب، پیش راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات دوره ای و... )
- روش های بازرسی غیر مخرب ( NDT )
- اقتصاد ایمنی
- ایمنی و انرژی

بازرسی و ایمنی صنعتی


اطلاعات سمینار

زمان: پنج شنبه 10 بهمن 1392
برگزارکننده: شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا
تلفن: 88671676 - 09197556424
وبسایت
لیست